Arrangeras av NetClean

NetClean-rapporten 2016 – en rapport om sexuella övergrepp mot barn

NetClean-rapporten 2016 – en rapport om sexuella övergrepp mot barn
november 14, 2016 Kristofer Jobson
NYHET 14 NOVEMBER 2016

NetClean-rapporten 2016 – en rapport om dokumenterade sexuella övergrepp på barn

NetClean-rapporten baseras på en undersökning med 370 poliser från 26 länder som arbetar med att utreda barnpornografibrott. Rapporten visar bland annat att sexuellt övergreppsmaterial på barn sprids på alla delar av Internet och att bilderna och filmerna produceras framför allt i Europa och Nordamerika.

Rapporten visar att sexuellt övergreppsmaterial på barn sprids samma vägar som all annan information och finns där människor finns. Givetvis sprids mycket material även via darknet och TOR, men huvuddelen av det övergreppsmaterial som sprids i världen distribueras sannolikt inte den vägen. Fildelningstjänster, sociala medier, molntjänster, meddelandetjänster, e-post och webbsidor – alla används för att sprida den här typen av bilder och filmer. Fildelningstjänster är överlägset vanligast, men även vanliga sidor på nätet används. Som exempel blockeras varje månad en halv miljon sökningar på övergreppsmaterial på vanliga webbsidor – och det av bara en internetleverantör.

Enligt poliserna i rapporten, vilket också bekräftas av INTERPOL:s databas, kommer barnen på bilderna huvudsakligen från Europa och Nordamerika. Förklaringen till det är dels att den överväldigande majoriteten av bilderna och filmerna är heminspelade och att var materialet produceras styrs av tillgång till teknik och internet.

Men rapporten visar också på försiktig optimism. Inte för att problemet minskar, men för att poliserna i undersökningen upplever att de får allt bättre förutsättningar att hantera utredningar av barnpornografibrott. Det är också färre poliser i år än i förra årets rapport som säger att deras arbete blivit mer krävande. Och framför allt lyckades de tillsammans rädda över 1600 barn under 2015.

Några resultat från rapporten:

  • Fildelningstjänster, eller P2P-nätverk, är enligt respondenterna överlägset vanligaste sättet att dela övergreppsmaterial.
  • Tele2 är en av de internetleverantörer som blockerar kända webbsidor med övergreppsmaterial. Bara i deras nätverk, i de nio länder där de är verksamma, blockeras varje månad 500 000 sökningar på övergreppsmaterial. Sökningarna sker alla veckodagar och alla timmar på dygnet.
  • Sociala medie-plattformar används av förövare för att få kontakt med barn, men också för att dela alla typer av sexuellt övergreppsmaterial på barn.
  • Mängden material som polisen hanterar i sina utredningar växer för varje år. De största fallen innehåller så mycket som 100 Terabyte med material, över 100 miljoner bilder och över 100 000 timmar film (det innefattar allt material i en utredning, inte enbart övergreppsmaterial).
  • Medvetenheten om kvinnliga förövare ökar.
  • 2015 räddade poliserna i undersökningen tillsammans över 1600 barn.

Fler nyheter