Information

Vad är #skillnadpåriktigt?

#Skillnadpåriktigt är en årlig konferens som samlar olika aktörer som arbetar för att stoppa sexuella övergrepp på barn. Seminariet lyfter fram de personer, organisationer och initiativ, i Sverige och internationellt, som gör skillnad på riktigt för att skapa en ljusare framtid för barn världen över. 2017 deltog 250 personer under dagen.

Vem vänder sig #Skillnadpåriktigt till?

#Skillnadpåriktigt vänder sig inte bara till dig som aktivt arbetar med frågan sexuella övergrepp på barn. Konferensen vänder sig lika mycket till företag och organisationer, beslutsfattare inom offentlig sektor, politiker och opinionsbildare – det vill säga alla sektorer och personer som på olika sätt spelar en roll och kan påverka i arbetet mot sexuella övergrepp på barn:

Företag och organisationer som redan idag arbetar aktivt med frågan, funderar på eller utreder hur de kan arbeta med frågan eller är intresserade av frågan (relevant för Ledningsgrupper, IT, Säkerhet, HR, Legal, Kommunikation)

Beslutsfattare inom offentlig sektor

Poliser som arbetar med utredning av barnpornografibrott eller sexuella övergrepp på barn

NGO:s som arbetar mot sexuella övergrepp på barn

Yrken och sektorer som på olika sätt arbetar med barn och där kunskap om de här frågorna är viktig.

Opinionsbildare inom frågan sexuella övergrepp på barn

Politiker

Tidigare konferenser

#skillnadpåriktigt 2017

Summering från dagen kommer inom kort…

#skillnadpåriktigt 2016

Det stora budskapet för årets #skillnadpåriktigt var samarbete. Ingen sektor kan klara av det här problemet själv, utan alla måste arbeta…

#skillnadpåriktigt 2015

Över 130 personer kom till seminariet den 7 oktober 2015 och lyssnade på talare från bland annat Interpol, polis från Sverige…