Arrangeras av NetClean

skillnadpåriktigt 2017

250 personer kom till #skillnadpåriktigt den 5 oktober för att lyssna på både svenska och internationella talare. Intressanta presentationer om lösningar för att stoppa sexuella övergrepp på barn varvades med spännande diskussioner och en engagerad och aktiv publik.

Det stora temat för dagen var vikten av samarbete för att nå framgång, hur alla delar av samhället behöver samverka för att vi ska lyckas – och exempel på där det händer idag. Det var en intressant bild som växte fram under dagen och som visade på hur det arbete som polis, teknikbolag, forskning, ideella organisationer och privata företag gör, hänger ihop. Och hur även allmänheten spelar en viktig roll.

2017 års talare

Bilder från 2017 års #Skillnadpåriktigt

Förstora

Förstora

Förstora

Förstora

Förstora

Förstora

Förstora

Förstora

Förstora

Välkommen tillbaka
2018/10/01