Historia

Tidigare konferenser

#Skillnadpåriktigt är ett initiativ från NetClean och anordnades första gången 2015. Förra året besöktes av konferensen av närmare 200 personer.

Besökarna kom från alla delar av samhället: Poliser, företag, myndigheter, intresseorganisationer, opinionsbildare, socialtjänst, skolor och många flera.

#skillnadpåriktigt 2017

Summering från dagen kommer inom kort…

#skillnadpåriktigt 2016

Det stora budskapet för årets #skillnadpåriktigt var samarbete. Ingen sektor kan klara av det här problemet själv, utan alla måste arbeta…

#skillnadpåriktigt 2015

Över 130 personer kom till seminariet den 7 oktober 2015 och lyssnade på talare från bland annat Interpol, polis från Sverige…