Arrangeras av NetClean

Historia

Tidigare konferenser

#Skillnadpåriktigt är ett initiativ från NetClean och anordnades första gången 2015. Förra året besöktes av konferensen av närmare 250 personer. Besökarna kom från alla delar av samhället: Poliser, företag, myndigheter, intresseorganisationer, opinionsbildare, socialtjänst, skolor och många flera.

Tidigare talare