Arrangeras av NetClean

Joachim Törngård

Joachim Törngård

AB Volvo

När motstånd byts till framgång

Olika länder har olika inställning till sexuellt övergreppsmaterial och hur det ska bekämpas. Joachim Törngård, Vice President och Vice Koncernsäkerhetschef för Volvo Group, berättade om Volvos globala resa för att bidra till att stoppa sexuellt övergreppsmaterial på barn och gav svar på frågor så som: Varför har Volvo engagerat sig i frågan? I vilka länder har de haft lättare att nå igenom med sitt ställningstagande att förhindra spridning av sexuellt övergreppsmaterial på barn, och var har de stött på problem? Och i vilka länder har motstånd bytts mot framgång?

Joachim Törngård, Vice President och Vice Koncernsäkerhetschef, Volvo Group
Joachim Törngård är Vice President och Vice Koncernsäkerhetschef för Volvo Group och har i den positionen varit globalt engagerad i kampen mot sexuella övergrepp mot barn, de senaste fem åren. Joachim har en mycket lång och bred erfarenhet inom brottsprevention, inte minst som officer och ansvarig jurist för Försvarsmaktens Säkerhetsförband samt som Säkerhetschef för flertalet organisationer.