Arrangeras av NetClean

Maria & Thomas

Maria & Thomas

ECPAT Sverige

ECPAT Hotline: trender & resultat från årets rapport

Maria Schillaci och Thomas Andersson sköter ECPAT Hotline och hanterar varje vecka hundratals inkommande tips från allmänheten om möjliga sexuella övergrepp mot barn. I sitt tal berättade de om sitt arbete och om det aktuella årets trender och resultat, vilka nu även finns samlade i ECPATs Hotlinerapport från 2017. ECPAT Hotline är del av ett globalt samarbete av hotlines och polismyndigheter genom organisationen INHOPE. Målet är att motverka brottet, genom att fler barn identifieras och tas ut ur övergreppssituationen.

Maria Schillaci, legitimerad psykolog och programchef, ECPAT Sverige
Maria är ECPATs programchef sedan 2016 och arbetar med nationell och internationell samverkan och påverkan gällande sexuell exploatering av barn. Maria är legitimerad psykolog och har arbetat med behandling av barn som varit utsatta för sexuella övergrepp, på och utanför nätet. Hon var tidigare chef för Rädda Barnens fyra mottagningar i Sverige för barn och unga i utsatta livssituationer.

Thomas Andersson, senior rådgivare, sexuell exploatering av barn på nätet, ECPAT Sverige
Thomas har arbetat på ECPAT Sverige sedan 2010. Han har varit med och utvecklat ECPAT Hotline från att främst vara en nationell tipsfunktion till att bli en viktig del av en global samverkan med andra hotlines och polismyndigheter genom organisationen INHOPE. Thomas har specialistkunskap inom området kommersiell sexuell exploatering av barn på nätet.