Arrangeras av NetClean

Arnold Guerin

Arnold Guerin

RCMP

Building successful collaborations

Kanada är ett av de ledande länderna i världen på att bekämpa sexuellt övergreppsmaterial på barn, och Arnold Guerin från Royal Canadian Mounted Police är en av de mest tongivande poliserna i arbetet mot sexuellt övergreppsmaterial på barn. Han talade om hur man i Kanada arbetar med frågan och med rapportering. Han berättade även om innovativa och framgångsrika samarbeten med sociala nätverk, privat industri, intresseorganisationer och över landsgränserna med andra polismyndigheter. Vi fick dessutom höra om obligatorisk rapportering, maskininlärning, globala varningssystem och internationell delning av hashdatabaser.

Sgt. Arnold Guerin
Sgt. Arnold Guerin has been seconded to the RCMP’s Canadian Police Centre for Missing and Exploited Children/Behavioural Sciences Branch (CPCMEC/BSB) since 2005. He is responsible for replacing the CETS program with Hubstream and Griffeye CS and implementing Project VIC Canada. Sgt. Guerin has considerable experience in combating child exploitation, first as a constable working with aboriginal communities, then working in the Saanich Police Departments Child Abuse Team. Sgt. Guerin now works in the CPCMEC/BSB’s Technology Section and has been pivotal in developing new tools to automate the gathering of intelligence of online child exploitation.

Sgt. Guerin has also worked with leading computer forensic and Machine Learning companies to develop public-private partnerships to aid the police in their effort to combat online child sexual exploitation. Finally, Arnold has been responsible for developing the RCMP’s strategy to implement an automated IT approach to ”An Act Respecting the Mandatory Reporting of Internet Child Pornography by Persons who Provide an Internet Service” to collect complaints from Canadian companies of online child sexual exploitation.