Arrangeras av NetClean

Michael Färdigh

Michael Färdigh

Växjö kommun

Michael Färdigh, personalchef på Växjö kommun, berättar om sina erfarenheter av att arbeta med att motverka spridning av barnpornografi i kommunen. Varför är det viktigt att agera på organisationsnivå och vad har det gett för resultat?