Arrangeras av NetClean

Jens Storberget

Jens Storberget

Regeringskansliet

Jens Storberget, Sektionschef IT Informationssäkerhet vid Regeringskansliet berättade om varför sexuella övergrepp på barn är en fråga för Regeringskansliet och hur de har valt att agera. Han talade även om hur frågan över tid utvecklats till att bli en fråga för samhället och delade med sig av personliga erfarenheter från sitt arbete.