Arrangeras av NetClean

Carl Göran Svedin

Carl Göran Svedin

Barnafrid

Carl Göran Svedin, professor i barn- och ungdomspsykiatri, forskningsledare vid Barnafrid Linköpings Universitet.

Initiativtagare till BUP-Elefanten, Barnahus Linköping, Barnahus Lund samt Barnafrid.