Arrangeras av NetClean

#Skillnadpåriktigt – En konferens om lösningar för att stoppa sexuella övergrepp mot barn

Därför vill du gå på #skillnadpåriktigt 2018

Huvudfokus för årets konferens är sexuella övergrepp mot barn på nätet och hur man arbetar för att identifiera och rädda de utsatta barnen. Lyssna på och inspireras av personer, organisationer och initiativ från olika delar av världen som gör skillnad på riktigt.

Kontaktnät

Utöka ditt nätverk av branschkollegor, internationella profiler och experter.

Inspiration

Låt dig inspireras av smarta lösningar och positiva berättelser av branschkollegor och experter.

Unik inblick

Unika inblickar och historier ur den verklighet som de flesta av oss aldrig ser.

Var

Stockholm Waterfront
Congress Center

När

1 oktober 2018
12:30 – 18:00

Mingel

18:00 – 19:00.
Markera i anmälan om du vill delta

Senaste nyheterna

Samarbete är nyckeln

Sexuella övergrepp mot barn och spridning av sexuellt övergreppsmaterial på barn är frågor som inget land eller enskild sektor kan lösa på egen hand. Det kräver samarbete över landsgränser och mellan olika aktörer i samhället.

#Skillnadpåriktigt lyfter fram personer, organisationer och initativ som gör skillnad på riktigt. Ta del av kunskap om och exempel på väl fungerande samarbeten samt en möjlighet att diskutera hur vi kan bli ännu bättre.