Information

Vad är #skillnadpåriktigt?

#Skillnadpåriktigt är en årlig konferens som samlar olika aktörer som arbetar för att stoppa sexuella övergrepp på barn. Seminariet lyfter fram de personer, organisationer och initiativ, i Sverige och internationellt, som gör skillnad på riktigt för att skapa en ljusare framtid för barn världen över. 2016 deltog närmare 200 personer under dagen.

Vem vänder sig #Skillnadpåriktigt till?

#Skillnadpåriktigt vänder sig inte bara till dig som aktivt arbetar med frågan sexuella övergrepp på barn. Konferensen vänder sig lika mycket till företag och organisationer, beslutsfattare inom offentlig sektor, politiker och opinionsbildare – det vill säga alla sektorer och personer som på olika sätt spelar en roll och kan påverka i arbetet mot sexuella övergrepp på barn:

Företag och organisationer som redan idag arbetar aktivt med frågan, funderar på eller utreder hur de kan arbeta med frågan eller är intresserade av frågan (relevant för Ledningsgrupper, IT, Säkerhet, HR, Legal, Kommunikation)

Beslutsfattare inom offentlig sektor

Poliser som arbetar med utredning av barnpornografibrott eller sexuella övergrepp på barn

Intresseorganisationer som arbetar mot sexuella övergrepp på barn

Yrken och sektorer som på olika sätt arbetar med barn och där kunskap om de här frågorna är viktig.

Opinionsbildare inom frågan sexuella övergrepp på barn

Politiker

Välkommen till Stockholm Waterfront den 5 oktober 

#Skillnadpåriktigt 2017 hålls på Stockholm Waterfront Congress Center den 5 oktober kl 13:00 – 18:00. Varmt välkomna.

Tidigare konferenser

#skillnadpåriktigt 2016

Det stora budskapet för årets #skillnadpåriktigt var samarbete. Ingen sektor kan klara av det här problemet själv, utan alla måste arbeta…

#skillnadpåriktigt 2015

Över 130 personer kom till seminariet den 7 oktober 2015 och lyssnade på talare från bland annat Interpol, polis från Sverige…

Vem arrangerar #skillnadpåriktigt?

I år är vi på NetClean stolta över att arrangera #Skillnadpåriktigt tillsammans med ECPAT Sverige.
Genom att arbeta tillsammans når vi längre, och vi ser fram emot att tillsammans bidra med vår kunskap och våra nätverk för att skapa en intressant och givande dag för alla som på olika sätt arbetar för att stoppa sexuella övergrepp på barn.

Mer om Netclean

NetClean är världsledande på tekniska lösningar för att stoppa spridningen av övergreppsmaterial på barn (även kallat barnpornografiskt material). Multinationella företag, myndigheter och internetleverantörer i över 110 länder världen över använder sig av vår teknik.

Mer om ECPAT Sverige

ECPAT Sverige arbetar för en värld fri från barnsexhandel, genom påverkan, samverkan, opinionsbildning och förebyggande arbete. ECPAT driver även en hotline som tar emot och hanterar tusentals tips på misstänkt barnsexhandel varje år. ECPAT Sverige grundades 1996, och är del av ett internationellt nätverk med verksamhet i ett 70-tal länder.